Denna webbplats vänder sig till läkare

Fusk och svek, förövrare och offer. Om oredlighet i forskning

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

Tid: 17 november kl 18.00 (Zoom-möte)

Sällskapets inre angelägenheter, val mm.

Föredragshållare: Kjell Asplund

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut 15 november