Denna webbplats vänder sig till läkare

Fysisk aktivitet – viktigare än du tror?

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 15 november kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Program: Inledning – Mats Börjesson, professor, överläkare, Centrum för livsstilsintervention, institutionen för medicin, Östra sjukhuset. Att mäta fysisk aktivitet rätt – Daniel Arvidsson, docent, institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Fysisk aktivitet i SCAPIS – Mats Börjesson. Fitness och cancer – Aron Onerup, specialistläkare, PhD, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Diskussion.

Om du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se