Denna webbplats vänder sig till läkare

GallRiks 10 år

GallRiks 10 år, föreläsning torsdagen den 16 april, kl 10.00–16.00, City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm, med efterföljande middag kl 18.30

Teman: 

• GallRiks – historik, återkoppling

• Gallkirurgi i dagkirurgi

• Ibland blir det fel –videosession

• Behandling av koledokuskonkrement – teknikval

Anmälan är bindande och görs via http://www.gallriks.se senast den 2 april

Deltagandet är kostnadsfritt