Denna webbplats vänder sig till läkare

Genomisk resistensbestämning av bakterier

Lunchseminarium »Precisionsmedicin i sjukvården«. 

  • Tid: 15 september kl 12.00–12.45.
  • Plats: Digitalt.

Arrangör: Genomic medicine Sweden.

Föredragshållare: Christian Giske, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet.

Mer information och anmälan finns på genomicmedicine.se