Denna webbplats vänder sig till läkare

Geriatrik, osteoporos – Göteborgs läkaresällskap

Geriatrik, osteoporos – onsdagsmöte på Göteborgs läkaresällskap

Datum: Onsdagen den 20 februari, kl 18.00.
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Program: »Osteoporosbehandling nu och i framtiden« – Mattias Lorentzon, professor, universitetssjukhusöverläkare, Geriatriska kliniken, SU/Mölndal; »Varför har diabetiker en förhöjd frakturrisk?« – Anna Nilsson, docent och överläkare, endokrinsektionen, Medicinkliniken, SU; »Betydelsen av frakturprevention hos högriskpatienter« – Kristian Axelsson, ST-läkare ortopedi och doktorand GU, ordförande i terapigruppen för osteoporos i VGR, Ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se