Geriatrik: Universitetssjukvård – nu i en bil nära dig

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid och plats: 23 februari kl. 18.00, Zoom-möte

Föredragshållare: Maria Taranger, överläkare och områdeschef, och Emma Lukic, ambulansöverläkare.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 21 februari.