Denna webbplats vänder sig till läkare

Global hälsa – föreläsningar

Internationella medicinska programmet, Region Östergötland, arrangerar möte med föreläsningar i ämnet global hälsa.

Datum: Fredagen den 10 november kl 9.00 – 15.45

Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Linköping

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och övrig intresserad personal i Sydöstra regionen liksom studenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Alla övriga intresserade är också välkomna i mån av utrymme.

Program:

 • Introduktion Internationella medicinska programmet/Katastrofmedicinskt centrum (Ruhija Hodza-Beganovic)
 • Översikt Global hälsa (Tobias Alfven, Karolinska Institutet)
 • Kvinnor och barns hälsa i ett globalt perspektiv (Anette Agardh, Lunds Universitet)
 • Global kirurgi (Andreas Wladis/Peter Andersson, Linköpings Universitet)
 • Psykisk hälsa globalt och i ett flyktingperspektiv (Helena Frielingsdorf, (Campus Norrköping/ Linköpings Universitet)
 • Hälsoekonomi i låg- och mellaninkomstländer (Birger Forsberg, Karolinska Institutet)
 • Task-shifting inom hälsovården i låg- och mellaninkomständer (Håkon Bolkan, Trondheims Universitet)
 • Migrationsströmmar och hälsa, ett EU-perspektiv (Peo Hansen, Campus Norrköping/Linköpings Universitet)
 • Hälsa hos flyktingar/migranter/papperslösa i Sverige (David Ekqvist, Linköpings Universitet)
 • Antibiotikaresistens med särskild inriktning mot låg och mellaninkomstländer (Håkan Hanberger, Linköpings Universitet)
 • Paneldiskussion

Arrangör: Internationella medicinska programmet, Region Östergötland.

Anmälan: Ann-Sofie Polstam, Internationella medicinska programmet, e-mail: ann-sofie.polstam@regionostergotland.se. Ange om behov av specialkost finns. Mötet är kostnadsfritt.