Denna webbplats vänder sig till läkare

GMS implementering av precisionsmedicin nationellt och regionalt – vad har vi åstadkommit hittills och vart är vi på väg?

Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården

Tid: 3 februari kl 12.00–12.45.

Plats: Digitalt.

Arrangör: Genomic medicine Sweden.

Föredragshållare: Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, överläkare, Karolinska institutet; Karolinska universitetssjukhuset, och föreståndare för GMS

Läs mer och anmäl: https://genomicmedicine.se/kalendarium/lunchseminarium-gms-implementering-av-precisionsmedicin-nationellt-och-regionalt/