Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap: Biologiska läkemedel och reumatoid artrit

Temakväll: »Biologiska läkemedel – den heliga graal vid reumatoid artrit?«

Datum: Onsdagen den 20 november kl 18.00

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Föreläsningar:

Behandlingshistorik och verkningsmekanismer för modern antireumatisk behandling. (Inger Gjertsson, överläkare, professor ).

Är biologisk behandling bättre än traditionell vad beträffar behandlingsresultat och biverkningar? (Anna Rudin, överläkare, professor).

Är JAK-hämmare framtidens antireumatiska behandling? (Anna-Karin Hultgård Ekwall, överläkare, med dr).

Samkväm, middag 200 kr, (endast kortbetalning) föranmälan till middagen: info@goteborgslakaresallskap.se.