Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 7 maj, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Vad händer i gränsövergången mellan vävnad och biomaterial?

Program

Peter Thomsen: Inledning

Margarita Trobos: Implantatrelaterad infektion

Karin Ekström: Exosomer och cell–cell-kommunikation

Anders Palmquist: Struktur och funktion i gränszonen

Peter Thomsen: Avslutning

För ytterligare information, kontakta e-post: info.goteborgslakaresallskap.se