Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 10 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Mikael Hellström, Jonas Hugosson: Kommer MR att ersätta PSA i diagnostiken av prostatacancer?

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se