Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 17 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Vad händer inom strokeforskningen? Den nationella strokekampanjen och trombolysbehandling

Medverkande: Lars Rosengren och Jan-Erik Karlsson

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se