Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 24 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3

Hans Carlsten, Maria Bokarewa: Göteborgs Läkaresällskaps professur i translationell reumatologi – om hur vi kan förebygga, behandla och bota reumatism

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se