Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 8 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Thord Rosén: Hormondopning på gym: Aktuella synpunkter på klinik och omhändertagande

Samkväm

Anmälan till supén görs via e-post: info@goteborgslakaresallskap.se