Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 15 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Anders Elmgren, Magnus Axelsson: Läkemedelskoncentrationsbestämning – en underutnyttjad resurs vid läkemedelsrelaterade problem?

Samkväm

För mer information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se