Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 4 februari, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Mar Tulinius, Anders Lindblad: Går det att bota obotliga genetiska sjukdomar?

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se