Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 25 mars, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Lisa Tuomi, Nina Pauli, Therese Karlsson och Caterina Finizia: »Den som gapar efter mycket …« – rehabilitering av gapförmåga och röst efter huvud–halscancerbehandling

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se