Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap – temakväll

Datum: Onsdagen den 27 november kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föreläsningar:

»Ökad bot vid malignt melanom genom digitaliserad diagnostik och introduktion av immunterapi« (Lars Ny, docent, överläkare, och Olle Larkö, överläkare).

»Artificiell intelligens inom dermatologi – ett urval« (Sam Polesie, specialistläkare, doktorand).

Samkväm, middag 200 kr, (endast kortbetalning), föranmälan till middagen: info@goteborgslakaresallskap.se.