Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, möte onsdagen den 23 april, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Modern fosterdiagnostik – KUB, NIPT och etik

Medverkande: Hans Bokström, Christian Munthe och Bo Jacobsson

För ytterligare information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se