Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs läkaresällskap

Göteborgs läkaresällskap, onsdagsmöte den 9 april, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Det prematura barnets öga – kroppens spegel – en forskningsresa med prevention i sikte

Medverkande: Anna-Lena Hård, Chatarina Löfqvist, Gunnel Hellgren och Ann Hellström

Samkväm (anmälan till supé görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se)