Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 18 mars, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Mats Brune, Herman Nilsson-Ehle: Stamcellstransplantation och maligna lymfom – nya metoder, riktade läkemedel

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se