Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 29 april, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Mekaniskt cirkulationsstöd vid svår hjärtsvikt

Sven-Erik Ricksten: Inotrop behandling och intraaortal ballongpump

Bengt Redfors: Venoarteriell ECMO vid behandlingsrefraktär hjärtsvikt

Jakob Gäbel: Långtidsbehandling med mekaniskt cirkulationsstöd

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se