Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 6 maj, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Frakturregistrering och modern behandling av osteoporosfrakturer

Medverkande: Michael Möller, Carl Ekholm

Diskussion

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se