Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 20 maj, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Barncancerformen neuroblastom ur fyra forskningsvinklar

Föredragshållare: Tommy MartinssonBengt HallbergRuth Palmer och Chandrasekhar Kanduri

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se