Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 9 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Program

Våld i Göteborg: hur påverkar det oss?

Åsa Lundgren Nilsson: Introduktion

Hans Granhed, Björn Holmström: Traumavård

Birgitta Löthgren: Spinalskada

Trandur Ulfarsson: Hjärnskada

Åsa Lundgren-Nilsson: Organisation

Diskussion och frågor

Samkväm

För information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se