Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 23 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Sverige först i världen med app för hudcancer. Teledermoskopi och teledermatologi – nytt remissinförande i Västra Götalandsregionen

Föredragshållare: Markus E S Danielsson

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@toteborgslakaresallskap.se