Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 30 september, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Höftproteskirurgi: från registerpionjär till värdebaserad styrning

Moderator: Henrik Malchau

Program

Peter Herberts: Inledning med historiskt registerperspektiv 

Göran Garellick: Hur kom vi till den moderna registermodellen?

Johan Kärrholm: Nationellt genomslag av kliniskt förbättringsarbete via registerdata

Ola Rolfson: PROM (Patient reported outcome measures), varför och hur använder vi data?

Maziar Mohaddes: Värdebaserad höftproteskirurgi med bas i SHPR, Svenska höftprotesregistret

Barbro Fridén: Värdebaserad vård på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Samkväm

För information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se