Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 7 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Femtio år sedan den första njurtransplantationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Medverkande: Michael Olausson, Lars Mjörnstedt och Hans Herlitz

Samkväm

För ytterligare information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se