Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 22 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Program

Ali Mirazami: Ebola, ett afrikanskt blödarvirus

Per Follin: Hur omsattes kunskapen vi fick av Sveriges första fall med viral blödarfeber?

Arash Izadkhasti:  Rapport från ebolautbrottet i Sierra Leone

Samkväm

För mer information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se