Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 14 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Klinisk immunologi i går, i dag och i morgon

Medverkande: Bengt Andersson, Nicolae Miron, Rille Pullerits, Clas Malmeström och Mats Bemark

För information, kontakta e-post: info@goteborgslakaresallskap.se