Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 21 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Screening för cervixcancer med HPV-test – möjligheter och utmaningar

Björn Strander: Socialstyrelsens nya rekommendationer och deras bakgrund

Johanna Wiik: Fysiologiska biverkningar av screening. Påverkas kvinnors barnafödande?

Anna Palmstierna: Vad kan vi göra för att minimera dem?

Björn Strander: Sammanfattning och framtidsperspektiv

Samkväm

Föranmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se