Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 28 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Angereds Närsjukhus – hur man utvecklar vård utifrån behov

Medverkande: Cornelia Bergdahl, Lars Gelander och Ann Ekberg-Jansson

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se