Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 18 november, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum,
Medicinaregatan 3

Gunilla Brodda Jansen: Kropp och själ – hur samverkar långvarig smärta och psykisk ohälsa?

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se