Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 25 november, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Den globala sjukdomsbördan – en genomgång av hälsoläget 1990–2013 i 188 länder

Program

Max Petzold: Hur uppskattar man sjukdomsbördan?

Karin Manhem: Hypertoni – globalt och i Sverige

Rune Andersson: Infektionssjukdomar – prevention har lönat sig

Max Petzold: Relationsvåld – i världen och Sverige

Lars Barregård: Yttre miljöfaktorer – vilken roll spelar de?

Samkväm och middag

Anmälan till middagen görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se