Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 9 december, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Annika Rosengren, Per-Dubbföreläsare: Kardiovaskulär sjukdom i Sverige och världen – nya trender, nya utmaningar

Julbord

Föranmälan till julbordet görs senast den 3 december per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se