Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 29 oktober, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Göran Stenman: Kort presentation av Sahlgrenska Cancer Center

Jonas Nilsson, Roger Olofsson, Henrik Jespersen, Ulrika Stierner: En translationell plattform för individanpassad behandling av malignt melanom

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se