Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, Per Dubb-föreläsning den 3 december, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Ann-Sofi Lodin: Så vill vi utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland – utmaningar och möjligheter i ett 10-årsperspektiv

Julbord (250 kr)

Föranmälan till julbordet är nödvändig och görs senast den 27 november, kl 12.00, per tel 031-20 26 02 eller e-post: info@goteborgslakaresallskap.se