Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 4 mars, kl 18.30, lokal Birgit Thilander, Academicum, Medicinaregatan 3

KOL – dödar allt fler

Jan Hedner: Inledning

Ann Ekberg-Jansson: Klinik och epidemiologi

Claes-Göran Löfdahl: KOL – en systemsjukdom

Kjell Torén: KOL – resultat från SCAPIS

Claes-Göran Löfdahl: Behandling

Jan Hedner: Avslutning och frågor

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se