Denna webbplats vänder sig till läkare

Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmöte den 11 mars, kl 18.30, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Dilaterad kardiomyopati – en av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt

Medverkande: Bert Andersson, Thomas Gilljam och Maria Schaufelberger

Samkväm

Anmälan till supén görs per e-post: info@goteborgslakaresallskap.se