Denna webbplats vänder sig till läkare

Graviditet och obesitaskirurgi

Graviditet och obesitaskirurgi, utbildningsdag för gynekologer, barnmorskor och mödravårdspersonal, tisdagen den 20 oktober, Örebro, i arrangemang av nationella kvalitetsregistret för obesitaskirurgi, SOReg, och kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Frågor som kursen ska försöka besvara är:

• Vilka komplikationer förekommer efter obesitaskirurgi? 

•  Vilka råd om preventivmedel ska man ge? 

• Hur snart efter operation kan man tillråda graviditet? 

• Hur påverkas mor och foster efter obesitaskirurgi? 

• Vilka råd om kost och substitution ska man ge? 

Anmälan görs via http://www.regionorebrolan.se/uso/graviditetochobesitaskirurgi2015