Denna webbplats vänder sig till läkare

Grundkurs i palliativ medicin (del II)

Grundkurs i palliativ medicin (del II), 31 mars–3 april, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kursen vänder sig till läkare inom alla specialiteter som möter den obotligt sjuke och döende patienten i sin kliniska vardag

Programmet täcker bl a brytpunktssamtal, symtomlindring vid andra sjukdomar än cancer, onkologisk palliation  samt falldiskussioner

Kursansvarig: Bertil Axelsson, tel 070-580 56 51

För program och anmälan, se http://www.cancerakademin.se 

Sista anmälningsdag är den 20 februari

Ytterligare information lämnas av Monica Sandström, e-post: monica.sandstrom@onkologi.umu.se