Denna webbplats vänder sig till läkare

Grundkurs i palliativ medicin för läkare

Grundkurs i palliativ medicin för läkare, 9–11 november,  Umeå, i arrangemang av Cancerakademien

Kursledare: Bertil Axelsson

Programmet är brett upplagt och täcker symtomlindring, etik, brytpunktsamtal, palliativt förhållningssätt samt falldiskussioner och riktar sig till dig som möter obotligt sjuka i den kliniska vardagen,  oavsett specialitet

Föreläsare: Johan Johansson, Mikael Johansson, Marit Karlsson, Maria Sandström och Henrik Ångström

För detaljerat program och anmälan se http://www.cancerakademin.se

Anmälan görs senast den 26 oktober. Begränsat antal platser