Denna webbplats vänder sig till läkare

Handläggning av arytmier

Handläggning av arytmier, Uppsala universitet 

Målgrupp: Läkare under de första åren av sin ST-utbildning i internmedicin och kardiologi men även till läkare under AT-tjänstgöring och allmänläkare med intresse för arytmi. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se