Uppsalakurs: Hematologi i klinisk praxis

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20210022

Datum: 19-22 oktober 2021

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart