Denna webbplats vänder sig till läkare

Hematologi i klinisk praxis

Hematologi i klinisk praxis, Uppsala universitet.

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se