Denna webbplats vänder sig till läkare

Hjälp det blöder! Från teori till klinisk praxis

Hjälp det blöder! Från teori till klinisk praxis. Utbildning om blödningsproblematik, 29–30 januari 2015, Johannesbergs slott, nära Arlanda

Målgruppen är specialister inom kirurgiska discipliner, anestesi och intensivvård

Kursinformation finns att hämta via http://www.lipus.se (Lipus-nr 20140083)

Kontaktperson är Lillemor Stattin Gustafsson, tel 0738-01 88 91, e-post: lillemor@octapharma.se

Sista anmälningsdag är den 15 december