Denna webbplats vänder sig till läkare

Höstmöte för föreningen Väst-SÄL

Datum: Torsdagen den 7 november. 

Plats: Röhsska museet, Göteborg.

Program: Samling kl 11 00 på Röhsska museet där vi får en guidad tur på ca 1 timme, och därefter går vi gå runt själva fram till kl 13 00, då vi intar lunch i museets cafeteria.

Om vi blir många får vi dela upp os i två grupper där en grupp blir guidad först och den andra går runt på egen hand. Kl 12 00 bytet grupperna aktivitet.

Kostnad: Inträdet på 100 kr betalar var och en (glöm inte museiårskortet ni som har). Även lunchen, i form av soppa eller sallad, för 100 kr betalas av varje medlem.

Bindande anmälan senast den 28 oktober till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com eller telefon 073-8015175