Denna webbplats vänder sig till läkare

Höstmöte i Väst-SÄL

Årets första höstmöte i Väst-SÄL

  • Datum: 22 september
  • Plats: Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
  • Program:
    12.00 Föredrag av Kurt Svärdsudd: 1913 års män och andra män och kvinnor. En exposé över ett forskningsprojekt.
    13.00 Lunch

Kostnad: Föredrag + lunch 250 kr (endast föredrag 100 kr)
Bindande anmälan snarast: senast den 16 september till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com
Eller tel 073-8015175. Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9 eller swish 1232459113. Om svårigheter med betalningsförfarandet kan man på plats betala med swish, helst inte kontant betalning, som dock i nödfall kan ske med jämna pengar. Meddela vid anmälan eventuell matallergi.

OBS! Anmälan måste ske innan betalning. Om betalning sker via plusgiro eller swish ska avgiften betalas in senaste 3 dagar innan mötet. Namn och vad betalningen gäller måste framgå.