Höstmöte – Svenska sällskapet för bipolär sjukdom

»Suicid vid bipolär sjukdom – så skyddar vi våra patienter«
Tid: 15 november, kl 9-17
Plats: Södra Teatern, Kägelbanan, Stockholm.
Föreläsare: Bo Runesson, Åsa Westrin, Ulla-Karin Nyberg, Mikael Landén, Kristina Lindvall Sundel, Mats Adler, Carl Johan Ekman, Lisa Vesterberg m fl
Fullständigt program, information och anmälan via länken.