Denna webbplats vänder sig till läkare

Höstmöte: Tuberkulos hos barn och ungdomar

»Tuberkulos hos barn och ungdomar« 23-24 november i Göteborg. 

Delföreningen för barninfektioner inom barnläkarföreningen arrangerar årets höstmöte i samarbete med Infektionsläkarföreningen, och Göteborgs Universitet. Mötet riktar sig särskilt till läkare som träffar barn med tuberkulos. Föreläsningar av ledande barntuberkulosexperter i Sverige varvas med presentationer av fall och praktiska problem från den kliniska vardagen med utrymme för diskussion både avseende latent och aktiv infektion.

Vi har särskilt glädjen att presentera årets internationella gästföreläsare professor Simon Schaaf, överläkare vid Tygerberg Children’s Hospital, i Kapstaden samt professor vid Department of Paediatrics and Child Health, vid Stellenboschs Universitet vars forskargrupp har ett särskilt fokus på multiresistent tuberkulos och tuberkulosläkemedels farmakokinetik hos barn.

Hjärtligt välkomna att anmäla er via vår länk

För mer information v g se,  www.blf.net/inf